praktijk voor psychosociale therapie - Boodschap

Praktijk voor Fysio-, Sport en Oedeemtherapie en Oncologiefysiotherapie
Joke Smith, Fysiotherapeut en Sportfysiotherapeut NVFS
Foke van Baren, Fysiotherapeut en Oedeemtherapeute
Marijke Hegemans, Fysiotherapeut en gespecialiseerd in Dry Needling
  

Het Nederlands Focal Point en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn verheugd True Colors als campagnesupporter te mogen verwelkomen en kijken uit naar de samenwerking.

(PschoSociale Arbeidsbelasting) PSA-campagne is 13 mei 2014 officieel van start gegaan en duurt tot en met het voorjaar van 2018.
Als supporter geef ik aan de hoofddoelstelling van de PSA-campagne te onderschrijven: het voorkomen van ziekte en (langdurige) arbeidsuitval door PSA, het vergroten van leiderschap bij leidinggevenden en het vergroten van mentale weerbaarheid, werkplezier en arbeidsproductiviteit van medewerkers. Door het bevorderen van een cultuuromslag in bedrijven, waardoor het gesprek tussen werknemer en leidinggevende over PSA-onderwerpen vroegtijdig en op een goede manier mogelijk is, zodat tijdig maatregelen genomen kunnen worden.

Ik wil graag met True Colors een bijdrage leveren bij het bereiken van deze cultuuromslag.