praktijk voor psychosociale therapie - Boodschap
 

Het Nederlands Focal Point en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn verheugd True Colors als campagnesupporter te mogen verwelkomen en kijken uit naar de samenwerking.


Als supporter geef ik aan de hoofddoelstelling van de PSA-campagne te onderschrijven: het voorkomen van ziekte en (langdurige) arbeidsuitval door PSA, het vergroten van leiderschap bij leidinggevenden en het vergroten van mentale weerbaarheid, werkplezier en arbeidsproductiviteit van medewerkers. Door het bevorderen van een cultuuromslag in bedrijven, waardoor het gesprek tussen werknemer en leidinggevende over PSA-onderwerpen vroegtijdig en op een goede manier mogelijk is, zodat tijdig maatregelen genomen kunnen worden.

Ik wil graag met True Colors een bijdrage leveren bij het bereiken van deze cultuuromslag.